Kliknite na sliko za ogled podrobnosti o članici Mladinskega sveta Ajdovščina
Highslide JS
Highslide JSDruštvo / organizacija: CSD Ajdovščina- Center mladinskih dejavnosti
Naslov: Gregorčičeva ulica ulica 18, 5270 Ajdovščina
Web stran: www.cmd.si
E-mail naslov društva: cmd.ajdovscina@yahoo.com
Kontaktna oseba s podatki (GSM, e mail…): Marjetka Bovcon, 041/945-392, cmd.ajdovscina@yahoo.com

Kratka predstavitev društva:

Center mladinskih dejavnosti je program preventivne narave. Namenjen je kratkotrajni dnevni obravnavi otrok in mladih, ki izhajajo iz socialno in ekonomsko ogroženih družin ter potrebujejo posebno varstvo in skrb. V projekt so vključeni tisti otroci in mladi, pri katerih so prisotne vedenjske težave, učne težave, psihosocialne težave, pomanjkanje socialnih veščin ipd. Zajema primarno preventivo mladostnikovega razvoja na področju preživljanja prostega časa ter sekundarna preventiva v smislu učne pomoči mladim, svetovanja v stiskah, reševanja problemov mladih in podpora mladim ter njihovim družinam. Center mladinskih dejavnosti je odprt za uporabnike od ponedeljka do petka med 12. in 18. uro.

Center mladinskih dejavnosti ponuja naslednje preventivne dejavnosti:
 • Možnost druženja in organizirano preživljanje prostega časa (prostočasne dejavnosti)- internet, pikado, namizni nogomet, namizni tenis, poslušanje glasbe, družabne igre…
 • Umetniške in ustvarjalne delavnice.
 • Kulturno izrazne dejavnosti- snemanje, ogled filmov, obisk kino predstav, ples…
 • Tematske in druge delavnice- droge, zasvojenosti, zdravje, AIDS, delavnice za razvijanje čustvene inteligence…
 • Športne dejavnosti- košarka, nogomet, badminton…
 • Učna pomoč uporabnikom
 • Mladinski tabori- tradicionalen poletni mladinski tabor…
 • Izleti- zabaviščni parki…
 • Info točka- ponudba informacij o izobraževanju, zaposlitvi, študentskem delu, kulturnih prireditvah…
 • Svetovanje in podpora mladim v stiskah.
 • Individualno spremljanje mladih.
 • Vključevanje prostovoljcev v projekt- druženje z uporabniki, učna pomoč, izvajanje delavnic…
 • Vključevanje v širše akcije preventivne narave- miklavžev sejem, mednarodni dnevi mladih prostovoljcev…
 • Razni tečaji- tečaji tujih jezikov, plesne delavnice…
 • Izvajanje programa MEPI (mednarodno priznanje za mlade)
Cilji programa:
 • Izboljšanje samopodobe otrok in mladih- izgrajevanje pozitivne samopodobe mladih.
 • Razvijanje oz. izboljšanje socialnih spretnosti in veščin otrok in mladih ter izboljšanje socialnega funkcioniranja- ustreznejši način komuniciranja, reševanja konfliktov...
 • Zagotoviti možnosti za kvalitetno preživljanje prostega časa otrok in mladih ter razvijanje interesnih dejavnosti otrok in mladih.
 • Razvijanje sposobnosti za sprejemanje odločitev in odgovornosti.
 • Razvijanje sposobnosti za prepoznavanje lastnih potreb, želja in ciljev ter izražanje le teh.
 • Razvijanje učnih navad otrok in mladih ter izboljšanje učnega uspeha.
 • Zmanjševanje revščine ter socialne izključenosti otrok in mladih ter njihovih družin.
 • Preprečevanje odklonskega vedenja otrok in mladih- ustvariti pogoje, da le ti pridobijo znanje, izkušnje ter možnosti, da lahko spremenijo svoje vzorce vedenja.


Highslide JS
Društvo / organizacija: GLASBENO KULTURNO DRUŠTVO SAX
Naslov: BEVKOVA 11; 5270 AJDOVŠČINA
Web stran: WWW.NJOKIFESTIVAL.COM
E-mail naslov društva: NJOKIFESTIVAL@YAHOO.COM
Kontaktna oseba s podatki (GSM, e mail…): MATJAŽ JAZBAR; 041-586-063; MATJAZ28178@YAHOO.COM

Kratka predstavitev društva:

PROGRAM IN USMERITEV DELOVANJA GLASBENO KULTURNEGA DRUSTVA SAX !

Člani različnih lokalnih društev in organizacij smo se v letu 2005 združili v želji, da bi s skupnimi močmi organizirali Njoki summer festival. V ta namen smo ustanovili glasbeno kulturno društvo Sax in k sodelovanju povabili tudi druge zainteresirane subjekte iz občine Ajdovščina. Odločili smo se, da v poletnih dneh naredimo konec mrtvilu, ki že več let vlada na področju mladinske kulture v Ajdovščini in tako mlade vzpodbudimo k zdravemu in aktivnemu preživljanju prostega časa. Aktivnosti, ki smo jih izvedli v okviru prvega Njoki summer festivala, brez dvoma predstavljajo pravo nasprotje nezdravemu načinu življenja, ki se v zadnjih letih zaradi dolgočasja med mladimi vedno bolj odraža v uživanju raznih drog. V okviru prireditve posvečamo veliko pozornosti tudi zdravemu načinu prehranjevanja, rekreaciji in kulturno – umetniškemu izražanju posameznikov. Skratka, naša skupna želja je, da mladim predstavimo možnost drugačnega, veselega in predvsem zdravega odraščanja.


V letu 2005 smo prvič organizirali prireditev z imenom Njoki summer festival in z njo izpolnili vse cilje, ki smo si jih zastavili pred začetkom.

Glede na dane možnost – nizka zagonska sredstva, krajši izvedbeni čas, novost med obiskovalci – smo zelo uspešno realizirali tisto kar smo si zastavili. Uspelo nam je povezati in animirati mladino ter jo informirati z različnimi kakovostnimi možnostmi preživljanja prostega časa. Prav tako smo močno popestrili ajdovsko kulturno – zabavno dogajanje, organizirali smo različne športno – rekreativne dejavnosti za udeležence vseh starosti. Mladim smo omogočili sodelovanje pri realizaciji projekta, dali smo jim možnost izražanja ter s skupnimi močmi privabili veliko število obiskovalcev. Uspelo nam je tudi skuhati in postreči več kot 200 kg njokov. V samo dveh dnevih!


Uspešno realiziran prvi poletni festival Njoki summer festival, ki je 24. in 25. junija 2005 potekal v Ajdovščini, nas je vzpodbudil k razmišljanju, da prireditev preraste v vsakoletni tradicionalni dogodek, prepoznaven po vsej Sloveniji in v sosednjih državah. Zaradi lepih vtisov, pozitivnega odziva sponzorjev, predvsem pa obiskovalcev in nastopajočih, smo se v društvu Sax odločili, da v novem letu 2006 z novim, še boljšim festivalom ponovno poživimo ajdovsko ter slovensko festivalsko dogajanje.

V program Njoki summer festival bo v letu 2006 vključena tudi spektakularna dirka z gorskimi kolesi, tako imenovan »four cross«, ki poteka na progi znotraj samega prizorišča festivala. Na tekmi se bodo za bogate nagrade potegovali najboljši kolesarji iz Evrope in Slovenije.


V letu 2006 smo že organizirali dva predizbora za mlade glasbene skupine, ki bodo nastopile na velikem odru poletnega festivala. Dogodka sta odlično uspela, prišlo je preko 600 obiskovalcev in tudi vzdušje je bilo temu primerno.

Za prihodnost ima GKD Sax v načrtu še več podobnih glasbenih dogodkov, posebej pa si prizadevamo da bi nam uspelo urediti prostor kjer bi se ti dogodki odvijali lahko tudi v zimskem času.Društvo / organizacija: Klub ajdovskih študentov in dijakov
Naslov: Klub ajdovskih študentov in dijakov Vipavska cesta 11a 5270 Ajdovščina
Web stran: www.kas.si
E-mail naslov društva: info@kas.si
Kontaktna oseba s podatki (GSM, e mail…): Andrej Černigoj 041 654 002, andrej.cernigoj@kas.si

Kratka predstavitev društva:

ZGODOVINA

Začetki Kluba ajdovskih študentov in dijakov (KAŠ) segajo v 70. leta, ko je v takratni Jugoslaviji obstajal pod imenom ZSMS (Zveza socialistične mladine Slovenije, izpostava Ajdovščina). Po osamosvojitvi so mladi Ajdovci izgubili tudi Mladinski dom, ki ga je nadomestil nov center C2. ZSMS je hkrati postala tudi stranka in klub je miroval vse do ponovne ustanovitve leta 1992. Klub je nekaj let deloval zgolj formalno, aktivno pa se je v ajdovsko dogajanje vključil s skupščino 21. maja leta 1994. Najprej je vodstvo svoje prostore našlo v hišici poleg Rizzatove vile, pred leti pa se je klub preselil v mnogo večje in primernejše prostore bivše vojašnice na Vipavski cesti, kjer se skupaj z nastajajočim visokošolskim in univerzitetnim središčem nahaja še danes. Študentski klub je tako končno tam, kjer spada in kjer lahko nudi največ tako študentom, dijakom in šolarjem kot ostalim občanom.

POSLANSTVO & VIZIJA

Klub je stična točka vseh lokalnih študentov, kjer se izmenjujejo ideje, kreativnost in zagnanost ter povezujejo in nabirajo vrline v sodelovanju z lokalnimi gospodarskimi partnerji in organizacijami. Je organizacija, kjer se lahko študenti in študentke udejstvujejo v neformalnih dejavnostih in se obogatijo z izkušnjami za naslednja obdobja njihovega življenja. Na lokalni ravni klub s svojim delovanjem močno vpliva na vsa področja družbenega in kulturnega življenja vseh prebivalcev občin Vipava in Ajdovščina ter spodbuja družbeno odgovornost lokalnih podjetij in nevladnih institucij z vzjamenim sodelovanjem in partnerskim odnosom. Obenem pripomore tudi k prepoznavanju svojih članov in občine ter vključevanju svojih članov v aktualna družbena dogajanja na nacionalni ravni.

Cilji kluba so načrtovani v interesu in v dobrobit vseh članov:
 • posredovati in razvijati pri svojih članih razvoj kreativnih vrlin kot so ustvarjalni polet, občutek za delo v skupnosti, disciplina, zdrava samozavest, samokritičnost, točnost, poštenost in skromnost
 • združevati študente in dijake,
 • organizirati srečanja študentov in dijakov,
 • organizacija in financiranje obštudijskih dejavnosti študentov in dijakov,
 • organizacija javnih razprav o vprašanjih, ki zadevajo delovno področje Kluba,
 • vzpostavitev kvalitetne in redne komunikacije s člani preko osebnih stikov in elektronskih medijev
 • sodelovanje z upravnimi in parlamentarnimi telesi v zadevah, ki se tičejo dejavnosti kluba.


Društvo / organizacija: KTŠD Stomaž 87
Naslov: Kulturno – športno – turistično društvo STOMAŽ 87 Stomaž 10b, 5263 Dobravlje
Kontaktna oseba s podatki (GSM, e mail…): Vesna Kobal (predsednica društva); vesna.kobal@yahoo.com; GSM:041 907 958.

Kratka predstavitev društva:

Društvo je bilo ustanovljeno na ustanovnem zboru 7. novembra 2004 v Stomažu z namenom poživitve kulturnega, turističnega in športnega življenja v naši vasi. Ime Stomaž 87 izhaja iz naslova najvišje ležeče hišne številke pri Stomažih, to je koča na Čavnu. Tja se Stomažani vsako leto (od ustanovitve dalje) odpravimo v okviru pohoda »Foučkarji na Čavnu«, ki je postal že tradicijonalen. V »stari šoli« imamo dvorano, ki služi kot prostor za pevske vaje Stomažank, sestanke, prireditve ob miklavževanju, materinskem dnevu, plesnim vajam ter telovadbi. Dolgoletna želja pa še vedno ostaja ureditev športnega igrišča in tudi organizacija šagre s plesom. Namen društva je pospeševanje prostovoljnega dela, zlasti med mladimi in povezovati generacije. Predvsem pa želimo izkoristiti številne talente, ki jih imajo Stomažani. V sklopu društva KTŠD Stomaž 87 potekajo: praznovanje materinskega dneva, izleti, smučanje, nastopi vokalne skupine Stomažanke, plesne vaje, telovadba za starejše in mlajše, potopisna predavanja, miklavževanje, pohod »Foučkarji na Čavnu«, romanje iz Stomaža na Sveto Goro, kresovanje…

Razlogi za ustanovitev društva:
Navkljub navideznemu mrtvilu se v preteklosti organiziralo nekaj prireditev, ki pa so ostale v ožjih vaških okvirih. Tako je bilo organiziranih več miklavževanj, praznovanj materinskega dneva, srečanja pevskih zborov, izletov in tako naprej. Že več let so med najbolj aktivnimi vaščani člani cerkvenega pevskega zbora, in otroškega pevskega zbora prav tako pa malo pred ustanovitvijo tudi dekliška vokalna skupina Stomažanke. Pri organizaciji prireditev smo se srečevali s problemom financiranja. Vse prireditve smo organizirali s številnimi urami prostovoljnega dela in prostovoljnimi prispevki. Prav zaradi potrebe po lažjem zagotavljanju sredstev za izvajanje vseh teh dejavnosti, druženja in številnih drugih dejavnosti, smo se mlajši Stomažani povezali in ustanovili društvo.


Društvo / organizacija: MLADINSKI ODSEK PLANINSKEGA DRUŠTVA AJDOVŠČINA
Naslov: Gregorčičeva 20, 5270 Ajdovščina
E-mail naslov društva: info@pd-ajdovscina.si in mo@pd-ajdovscina.si


Kratka predstavitev društva:

Pri mladinskem odseku PD Ajdovščina skrbimo za vzgojo mladih planincev (predšolski in osnovnošolski otroci in mladina – dijaki in študentje). Organiziramo izobraževalna predavanja s planinskimi tematikami, včasih pa tudi potopisno predavanje v manjšem obsegu. Že vrsto let poleti pripravljamo planinske tabore za osnovnošolsko mladino, v letu 2006 pa smo organizirali tudi tabor za dijake in študente. Na pohodih obiskujemo nam bližnje in tudi bolj oddaljene hribe. Sodelujemo v glavnem mladi, zato so vedno dobrodošli novi aktivni člani z inovativnimi idejami za raznovrstne akcije in aktivnosti. Poleg hribov, se že štiri leta udeležujemo planinskih orientacijskih tekmovanj v regijskem in v državnem merilu, kjer se preizkušamo v znanjih orientacije in planinstva. Vabljeni vsi, ki vas zanimajo gore na kakršenkoli način, pa tudi tisti, ki vam je želja vodništvo.


Društvo / organizacija: Program Projektno učenje za mlajše odrasle PUM
Naslov: Cesta 5. maja 14, Ajdovščina Vipavska cesta 11a, Ajdovščina (PUM)
Web stran: www.lu-ajdovscina.si; www.pum.cc
E-mail naslov društva: pumajdovscina@siol.net
Kontaktna oseba s podatki (GSM, e mail…): 05 36 80 508, 05 36 64 754

Kratka predstavitev društva:

V Hiši mladih izvaja Ljudska univerza Ajdovščina program Projektno učenje za mlajše odrasle (PUM). Program PUM je javno-veljavni neformalni izobraževalni program, namenjen mladim med 15. in 25. letom, ki nimajo poklicne ali strokovne izobrazbe in so brezposelni.

Cilj programa je pomagati mladim pri nadaljevanju ali zaključevanju šolanja in iskanju zaposlitve. Poleg izobraževalnih in zaposlitvenih ciljev pa je eden glavnih namenov PUM-a aktivno socialno vključevanje mladih v vsakdanje življenje.

Program vodijo tri mentorice, ki so zaposlene na Ljudski univerzi Ajdovščina. Stroške za njihove plače, ki predstavljajo 2/3 stroškov programa, krije Ministrstvo za šolstvo in šport, 1/3 stroškov programa pa krije lokalna skupnost.

V program PUM je vključenih od 18 do 24 udeležencev, ki so brez poklicne ali strokovne izobrazbe in so brezposelni. Delo v skupini poteka vsak delovni dan od 8.30 do 13.30 ure.

Program je vsebinsko razdeljen na 4 dele:
 • interesne dejavnosti,
 • izbirni projekti,
 • individualni projekti,
 • produkcijski projekti.


Pri interesnih dejavnosti si udeleženci sami izbirajo vsebine in teme, mentorice jih usmerjajo skladno z zastavljenimi cilji vsakega posameznika in cilji skupine. V zadnjem času smo izvedli sledeče delavnice: oblikovanje z glino, debatne delavnice na temo strpnosti, drugačnosti, konfliktov, onesnaženosti in drugih aktualnih vsebin, košarka, nogomet, pohodi, prebiranje rimske mitologije, ogled cikla dokumentarnih filmov o I. in II.svetovni vojni, številne kuharske delavnice, izdelovanje nakita, čestitk, vaz, okvirjev, risarske delavnice…

Individualni projekti predstavljajo pomemben del pri doseganju ciljev posameznika. Ob vpisu mentorice skupaj z vsakim udeležencem posebej pripravijo individualni osebni načrt, v katerem določijo cilje in ukrepe in načine za dosego le-teh. Mentorice nudijo udeležencu individualno pomoč pri učenju, svetujejo pri šolanju in drugih težavah, s katerimi se udeleženci srečujejo.

Izbirni projekti so delo celotne skupine. Udeleženci si izberejo temo projekta in določijo cilje. Mentorice mlade pri tem usmerjajo in spodbujajo, saj morajo biti vsebine zastavljene skladno s potrebami in interesi skupine in posameznikov. V lanskem šolskem letu smo izvedli dva izbirna projekta: dobrodelni projekt »Punčke za nasmeh otrok« in izdelava spletne strani »www.pum.cc«.

Program Projektno učenje za mlajše odrasle je regijski program, ki se izvaja v devetih krajih po Sloveniji. Ajdovski PUM pokriva področje od Postojne, Vipave, Sežane, Gorice do Tolmina.

Program je zelo velikega pomena za lokalno okolje, saj je edini letni program, ki vključuje mlade, ki niso v rednem šolanju in so brezposelni. V PUM-u že tretje leto zapored beležimo 90 % uspešnost, kar pomeni, da je 90 odstotkov udeležencev doseglo enega od ciljev: nadaljevanje oz. zaključek šolanja ali/in zaposlitev.

Društvo / organizacija: DRUŠTVO TABORNIKOV ROD MLADI BORI AJDOVŠČINA
Naslov: Vipavska cesta 11a, 5270 Ajdovščina
Kontaktna oseba s podatki (GSM, e mail…):Helena Harej, GSM: 040-515-347, e-mail: helena.harej@rutka.net ALI Tjaša Brataševec, GSM: 041-421-943, e-mail: tjasabratasevec@gmail.com

Kratka predstavitev društva:

Smo eden izmed številnih taborniških rodov, ki delujejo po vsej Sloveniji pod okriljem Zveze tabornikov Slovenije. Večina ljudi nas prepozna po srajci peščene barve in pisanih ruticah, ki jih nosimo okrog vratu in označujejo starost posameznega člana. Vendar smo taborniki več kot samo uniforma. Pri tabornikih želimo v manjših skupinah, ki jih imenujemo vodi, otrokom spet približat skoraj pozabljene vrednote, naravo in preživetje v njej, raziskovanje in opredeljevanje do modernega načina življenja mladih, ohranjanje otroške radovednosti, pripravljenost na učenje in izzive življenja. Srečujemo se enkrat tedensko in poskusimo čas, ki nam je na voljo kar najbolje izkoristit. Zaključek celoletnega dela nam predstavlja taborjenje, vmes pa se pozabavamo na zimovanjih, akcijah skupaj s starši, taborniških tekmovanjih in mnogobojih. Taborjenje navadno traja 10 dni, spanje v šotorih, večeri ob ognju in kitari, zanimiv program, osvajanje veščin in preživetje v naravi marsikomu ostanejo v najlepšem spominu in se jih že v naprej veselimo. Taborniki domujemo v Hiši mladih, kjer tudi potekajo tedenska srečanja skupaj z vodniki.

Društvo / organizacija: Medobčinsko društvo prijateljev mladine Ajdovščina
Naslov: Goriška 17, 5270 Ajdovščina
Web stran: www.zpm-ajdovscina.si
E-mail naslov društva: zpm.ajdovscina@siol.net
Kontaktna oseba s podatki (GSM, e mail…): Barbara Tomšič, 040 635 815, barbara.tomsic1@guest.arnes.si

Kratka predstavitev društva:

Medobčinsko društvo prijateljev mladine Ajdovščina (skrajšano MDPM Ajdovščina), je prostovoljna zveza društev, ki deluje na območju občin Ajdovščina in Vipava. Je nevladno, samostojno, humanitarno in nepridobitno združenje društev fizičnih oseb, ki se združujejo zaradi skupnih interesov na področju privzgajanja aktivnega in pozitivnega življenjskega sloga otrok, mladostnikov in družin. V tem smislu opravlja društvo preventivno vlogo v lokalni skupnosti na področju deviantnosti, asocialnosti, uporabe drog in drugih družbenih anomalij.

MDPM Ajdovščina ima status delovanja v javnem interesu in je kot članica krovne organizacije ZPMS humanitarna organizacija. Deluje izključno na prostovoljni osnovi in si prizadeva za uveljavljanje prostovoljnega dela kot vrednote in oblike prostočasne dejavnosti v lokalni skupnosti.

Namen delovanja MDPM je dvig kakovosti življenja otrok, mladostnikov in družin, zastopanje in uveljavljanje njihovih interesov in potreb ter zaščita njihovih pravic, kot so določene v Ustavi RS, Deklaraciji ZN o otrokovih pravicah in drugih dokumentih s tega področja. Med najpomembnejšimi programi društva so: prostočasne in počitniške dejavnosti, letovanja, bralna značka, otroški parlament, delo z družino, telefon otrok in mladostnikov, študijski krožki, humanitarne akcije (Pomežik soncu), Teden otroka, pomoč otrokom iz socialno ogroženih družin, prostovoljno delo mladih, izvajanje projekta Evropska prostovoljna služba in drugi, priložnostno in tematsko obarvani programi.